Skip to main content

Sugeanlegg for klinikker

5-10 uniter

Sugesystemet er basert på én tank med to kammere som vekselvis tømmes under drift.

Denne løsningen er spesielt formulert for å gi uavbrutt drift av store tannklinikker med mange stoler som gir rikelig med vann.

Opptil ti behandlingstoler som brukes samtidig kan kobles til dette sugesystemet.
PureMotion® M10 er enkel å installere og krever svært lite service. Dette svært pålitelig vakuum system sikrer lavest mulig driftskostnader. Den lave høyden fra gulvet til innløpet (90 cm) tillater PureMotion® M10 kan installeres i den samme etasjen som klinikken eller i kjelleren. Behandling av avløpsvann og luft fra stolene ut gjennom sugeledninger til tankens øvre kammer. I tankens luft / væske separeres luft fra væsken, hvoretter luften passerer videre ut gjennom sugemotoren. Avløpsvannet samles vekselvis i tankens nedre og øvre kammer. Før vannet blir deretter sluppet ut i avløpsvannet passerer det gjennom to parallelle amalgamavskillere, modell SRAB 99 grønt, som er sertifisert til den internasjonale standarden ISO 111 43.

 

Teknisk info

M5 / M10 - Last ned 

Teknisk data - Last ned 

Bruksanvisning Medentex - Last ned 

Koblingsskjema styringsboks - Last ned