Skip to main content

Innlevering

Dental Miljø Teknikk AS har siden 1994 vært godkjent mottaker av amalgam- og kvikksølvavfall fra dental bransje.
Vi innehar alle de nødvendige konsesjoner fra Fylkesmann i Oslo og Akershus, Klima-og forurensningsdirektoratet (KLIF) og samarbeidsavtale med Norsas.
Vi er godkjent mottaker for alle typer amalgamutskillere. Alt farlig avfall blir registrert og rapportert til miljømyndighetene i Norge, deretter blir avfallet behandlet etter gjeldende forskrifter på behandlingsanlegg for denne type avfall. Endestasjon for avfallet er lagring i fast stabil form i fjell eller bakke deponi. Dette er etter retningslinjer fra KLIF. Det er viktig å bemerke at vi har rapporteringsplikt på alt mottatt avfall, slik at Fylkesmannens miljøvernavdelinger rundt om i Norge kan bruke denne basen for kontroll av innlevert avfall fra dental bransje.

Det er tannklinikkens ansvar å dokumentere innlevert farlig avfall, det er derfor viktig at Dere arkiverer alle kopier av innlevert avfall i Deres HMS perm for tannklinikken. Hvis deres tannklinikk får kontroll av Fylkesmannen kan vi bistå med å hente frem dokumentasjon på innlevert avfall, hvis dette skulle være på avveie.